Information om kræft udredning

Når der henvises fra praktiserende læge med mistanke om kræft, skal der fra henvisningsdato maksimalt må gå 8 dage før udredningen er påbegyndt.

Hvis der er mistanke om kræft bliver der sendt vævsprøver til patologisk institut prioriteret som pakkeforløb. Bekræftes mistanken iværksættes en individuel plan for videre forløb.